Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej dla mieszkań, budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków przemysłowych, handlowych i użyteczności publicznej.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo budowlane  z dnia 15.10.2009 r., wszystkie nowe budynki oddawane do użytkowania oraz budynki i lokale sprzedawane lub wynajmowane muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Nowelizacja nałożyła na właścicieli i zarządców budynków nowy obowiązek. W przypadku budynków zasilanych z sieci ciepłowniczej lub budynków z instalacją centralnego ogrzewania właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.

W przypadku budynków nowo projektowanych, do projektu budowlanego dołączona musi być  charakterystyka energetyczna budynku, wykonana zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym świadectw charakterystyki energetycznej.

biuro@nieruchomoscikp.pl