Piórkowski – Nieruchomości stale współpracuje z Kancelarią Adwokacką Adwokata Macieja Kijasa (www.kancelariakijas.pl), specjalizującą się w prawie nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnej dotyczącej rynku warszawskiego. Kancelaria adwokacka zajmuje się m. in. przygotowywaniem i opiniowaniem zawieranych umów sprzedaży oraz wyjaśnianiem i regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. W ramach potencjalnych usług świadczonych przez kancelarię pozostaje także możliwość przeprowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych mających na celu uzyskanie nieruchomości, bądź uregulowanie jej stanu prawnego.

biuro@nieruchomoscikp.pl